Realizați pierderea în greutate woodbridge va, grăsimea superioare cum să - Pooping-ul te face de multe ori să slăbești


Ion Ghica nr. Modificări intervenite în statutul juridic al cererilor de brevet de invenţie sau al brevetelor acordate Materiale de informare şi documentare din domeniul proprietăţii industriale: Ordinul nr. Modifications dans le statut Erratum.

Prima literă din clasă este simbolul unei secţiuni a clasificării internaţionale a cererilor de brevet. Semnificaţia acestor simboluri este cea conferită de clasificarea internaţională, astfel: A - Necesităţi curente ale vieţii B - Tehnici industriale diverse.

Publicarea în BOPI a cererilor de brevet de invenţie asigură solicitantului o protecţie provizorie, în condiţiile prevăzute de art. Descrierile cererilor de brevet de invenţie, ale căror rezumate sunt publicate în acest număr, se află la sala de lectură aosim-accesibile publicului - şi pot fi consultate direct sau se pot comanda xerocopii, contra-cost.

Aceste descrieri fac parte din stadiul tehnicii, pentru stabilirea noutăţii, începând cu data publicării lor în Buletin.

Meniu de navigare

Aparatul conform invenţiei este realizat dintr-un vas colector 1 şi unul sau mai multe vase intermediare 2în care se aşează seminţele pentru germinat, iar cu un capac 3se acoperă ultimul vas 2 intermediar, apa necesară germinării fiind introdusă în vasul intermediar 2 cel mai de sus, pentru germinare, după careseaşteaptă 12 până la 24 h, în funcţie de seminţele folosite pentru germinat.

În mod specific, sunt exemplificate secvenţe cu codare de proteine N, derivate din Nicotiana glutinosa rezistentă la virusul mozaic de tutun. Conform invenţiei, plantele de tutun sensibile la virusul mozaic de tutun, supuseingineriei geneticepentruaconţineşi evidenţiao secvenţă de proteină N dintr-o linie rezistentă la virusul mozaic de tutun, dobândesc fenotipul rezistent la acest virus.

Revendicări: 31 Figuri: 5 Fig. Aparatul conform invenţiei este constituit dintr-o zonă înclinată 16în care boabele sunt eliberate şi cad printr-o sită 24şi sunt transportate către o ieşire 32 prin intermediul aerului generat de un ventilator, o parte din boabe fiind colectate într-un jgheab 34 situat sub sită 24care le dirijează către o ieşire 36iar restul boabelor, fără pleavă, fiind antrenate, printr-un alt jgheab, către o evacuare 39 auxiliară realizați pierderea în greutate woodbridge va boabelor, iar prin intermediul a douăşicane transversale 27 şi 29plasate în tandem şi opuse, se realizează un curent de aer indirect, pentru a evacua pleava.

Incubatorul electric, conform invenţiei, este compus din două carcase 1 şi 2inferioarăşi respectiv superioară, ambele de formă poligonală regulată, având laturi. Pe carcasa 2 superioară este amplasat un element de încălzire 7un motor electric 4prevăzut cu o elice de ventilaţie 5 şi un regulator electronic de temperatură 8iar pe carcasa 1 inferioară este fixat un grătar inferior 20pe care sunt aşezate ouăle supuse incubării.

Castele din Marea Britanie și Irlanda - Castles in Great Britain and Ireland - eastern-imobiliare.ro

Carcasa 1 inferioară are practicate două canale circulare 21 şi 22 care, umplute cu apă, asigură umiditatea necesară în incintă, realizând trei clase de umididate. Incubatorul electric, conform invenţiei, prezintă următoarele avantaje: asigură o bună uniformitate a temperaturii în interior, ceea ce determină o bună eficienţă a incubaţiei; simplitate constructivă, ceea ce conduce la posibilitatea de realizare a acestuia cu un preţ de cost redus; gabarit redus, corelat cu capacitatea de incubare, ceea ce îl face apt de a fi folosit chiar în gospodăriile mici ale populaţiei; consum redus de energie electrică; nu introduce impulsuri parazite în reţea.

Prezența castelelor în Marea Britanie și Irlanda datează în primul rând de invazia normandă din Înainte de sosirea normanzilor a anglo-saxonii au construit burhsstructuri fortificate cu originile în secolul al 9 - lea- Wessex.

Suportul conform invenţiei este caracterizat prin aceea că pe braţul fix este montată oplăcuţă 1 şi unarc 3 de ghidare a unei cleme 2iar pe braţul mobil este montată o cutiuţă 4 prevăzută cu un ghidaj 5 cuogaură 7 şi cu un canal 12respectiv cu o pârghie 9 prevăzută cu un şurub 8 şicuunarc 11şi un sesizor 10 prevăzut cu un cârlig detaşabil 14braţul fix fiind prevăzut cu nişte orificii A', B', C' şi D'iar braţul mobil fiind prevăzut cu nişte orificii A, B şi C pentru obţinerea unei forţe de îndepărtare a braţelor variabile.

Compoziţia conform invenţiei cuprinde ca ingredienţi activi: un compus ditiocabonimidă, reprezentat prin formula generală I : în care Z reprezintă ogruparechsauunatomdeazot,r 1 2 şi R sunt egali sau diferiţi şi reprezintă hidrogen, o grupare alchil C1- C 6, halogen, o grupare alcoxi C1 - C 6, o grupare haloalcoxi C1 - C6 şi o grupare haloalchil C1 - C 6, 1 2 sau R şi R sunt luaţi împreună, pentru a forma o grupare realizați pierderea în greutate woodbridge va, opţional substituită cu fluor şi realizați pierderea în greutate woodbridge va puţin un compus ales dintr-un grup format din: compus antimicrobian azol, compus antimicrobian amină ciclică, compus antimicrobian N- 3,5-diclorfenil imidă, compus antimicrobian anilinopirimidină, compus antimicrobian cianopirol, compus antimicrobian benzimidazol, fluazinam, thiram şisulf.

Compoziţia conform invenţiei conţine un agent activ, selectat din grupul constând în amide cu formula generală R -CO-NR R, în care: R şi R sunt selectate independent din grupul care include H, Me, halometil, grupări alchil C -C saturate şi nesaturate, grupări alchil 2 3 C -C halogenate, saturate şi nesaturate, grupări alchil 2 3 hidroxilate; sau R şi R sunt selectate amândouă dintre 1 2 CHunde n este 4 sau 5, sau CH O CH şi Reste 2 n selectat dintre H, Me şi grupări alchil C -C saturate şi 2 3 nesaturate.

Dispozitivul conform invenţiei este alcătuit dintr-un rezervor 1 în care este plasat un piston continuat în exterior cu o tijă care, la rândul ei, este articulată de o manetă plasată la exteriorul unei carcase în care este dispus rezervorul 1acesta din urmă fiind în legătură cu o conductă 3 în care sunt practicate mai multe orificii, în carcasă fiind dispusă şi o baterieşi un circuit electric care alimentează o rezistenţă 7 electrică, situată în apropierea unei perii acţionată electric.

Administrarea conform invenţiei este făcută prin intermediul unui dispozitiv 10 care este constituit dintr-un rezervor impermeabil 12împărţit, printr-un piston 16în două camere: camera 18 conţinând un agent activ şi camera 20 conţinând un agent higroscopic. Lichidul din mediul înconjurător este îmbibat, printr-un dop semipermeabil 24cu muchii 60în camera agentului higroscopic, iar formularea de agent activ este eliberată printr-un dispozitiv de evacuare 22 pentru reglarea difuziei inverse, dispozitiv care formează cu suprafaţa interioară a rezervorului o cale helicoidală de curgere Se realizează perioade de administrare de până la doi ani.

  • Şi dintotdeauna nici o admiraţie n-a întrecut ceea ce numesc aristocraţie spirituală, mult deasupra şi total deosebită de banala aristocraţie telurică ce-şi pune în faţă nobleţea sîngelui şi a titlului.
  • Calaméo - Revista Feed Back nr,
  • BULETIN OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - PDF Free Download

Revendicări: 40 Figuri: 11 21 A 21 A exterioară cilindrică, iar un dop 8 deetanşare, cu o suprafaţă s exterioară filetată şi care are frontal un canal t radial cu realizați pierderea în greutate woodbridge va dreptunghiulară şi o gaură u de formă cilindrică radială străpunsă, asigură etanşarea mecanismului din interiorul aparatului faţă de organismul uman.

Revendicări: 1 Realizați pierderea în greutate woodbridge va 2 Fig. Compuşii conform inven- 1 5 ţiei pot forma complecşi inerţi cu ionii de Gd, Mn sau Fe acăror sarcină globală poate fi variată pentru modificarea biolocalizării in vivo. Preparatul conform invenţiei este constituit din părţi extract hidroalcoolic din Crataegus, părţi extract hidroalcoolic din Hypericum, 0, Filtrul de ulei, conform invenţiei, este alcătuit dintr-o placă 1 debază, pe care sunt montate coaxial o cămaşă 2 cilindricăşi un bloc de filtrare, alcătuit dintr-un strat 8 de filtrare grosieră, un strat 9 de filtrare finăşi un tub 3 de strângere perforat, în care este montat un strat de filtrare suplimentară, format din nişte site 37 deasupra cărora este montată o supapă de descărcare şi, respectiv, un suport 24 inferior, pe care este montat un resort 25 care, sub acţiunea presiunii uleiului, este comprimat până când două platine 22 şi 26 ajung în contact, iar prin intermediul unor conductori 17a şi 17b de cupru, legaţi la baterie, este sesizată şi semnalizată, printr-o lampă electrică sau un claxon, colmatarea filtrului.

Revendicări: 1 Figuri: 8 21 A află un inel 22 de blocare, iar prin intermediul unui ştift 21un mâner 20 de transport. Procedeul conform invenţiei constă în aceea că se captează apele dintr-o sursă de suprafaţă şi se injectează într-un dispozitiv în care are loc filtrarea apei.

Dispozitivul conform invenţiei este alcătuit dintr-un canal 6 şi 7 umplut cu un material 5 granular,cusecţiune infinit fb fat burn lungime astfel determinate, încât apa să parcurgă dispozitivul într-un timp de 20 zile, canalul 6 şi 7 fiind mărginit în casca de pierdere în greutate şiînavaldenişte camere 2 şi 8 care sunt prevăzute cu un filtru 4.

Dispozitivul, conform invenţiei este alcătuit dintr-un vas 1 cu pereţi realizaţi din oţel inoxidabil, cu izolaţie termică de plută 2 ,încareseaflă azot lichid Un capac 3 rabatabil permite accesul unui cilindru xerografic 12 în masa de azot lichid 11 dinvas 1astfel că, după min de la completa imersare, un strat de seleniu 13 se desprinde de pe suportul cilindric de realizați pierderea în greutate woodbridge va. Manipularea cilindrului xerografic 12 se face din afara vasului 1folosind, pentru aceasta, un platou 10 cilindric cuplat cu o tijă 4 prevăzută cu un mâner 5.

Dispozitivul conform invenţiei este destinat instalaţiilor industriale de producere a materialelor utilizate în xerografie.

Vasile Conta nr. Şi dintotdeauna nici o admiraţie n-a întrecut ceea ce numesc aristocraţie spirituală, mult deasupra şi total deosebită de banala aristocraţie telurică ce-şi pune în faţă nobleţea sîngelui şi a titlului. Cu riscul de a părea vetust pentru aceste timpuri postmoderne, voi spune că ader la punctul de vedere al lui Platon din Republica, privind Poetul şi ros- turile sale. Este o concepţie cu totul magică asupra poeziei şi poetului căruia îi intuieşte mişcarea şi ritmul vitalvenită dintr-o viziune primitivă asupra fenomenului, ştiut fiind că, în Banchetul, poezia se referă şi la muzică, artă tot a ritmului şi armoniei.

Institutul de Cercetări şi Proiectări Miniere S. Separatorul magnetic cu magneţi permanenţi este caracterizat prin aceea că este alcătuit, în principal, din module care au în componenţă nişte magneţi montaţi într-o colivie 3 ghidată pe glisiere cu bile 4 şi 5un cilinru pneumatic 7 care serveşte cele două părţi ale realizați pierderea în greutate woodbridge va corp 1 al separatorului, iar suspensia este dirijată uniform pe întreaga secţiune de separare, cu ajutorul unor jgheaburi cu rezistenţe hidraulice 9.

Aceasta permite montarea modulelor în baterii comandate de un singur bloc de automatizare. Revendicări: 1 Figuri: 3 Revendicări: 1 Figuri: 1 Fig. Barele profilate, conform invenţiei, se obţin prin forjarea liberă a semifabricatelor sudate în nişte puteți pierde în greutate cu ex lax conform configuraţiilor barelor profilate cu bile faţetate. Dispozitivul conform invenţiei este prevăzut cu un calculator 6 conectat la nişte interfeţe 5 şi 7o interfaţă 5 primind semnale de la un traducător 2 piezoelectric şi calculatorul 6 transmiţând semnale la un dispozitiv 8 de acţionare a mecanismului de avans al strungului.

cum să ardeți complet grăsimea

Revendicări: 1 Figuri: 1 Fig. Dispozitivul conform invenţiei cuprinde un inel 2 cu canale spirale, executate pe partea frontală,încarepătrund nişte bolţuri 4 fixatelanişte bacuri 3 filetate, celălalt capăt al bolţurilor 4 pătrunzând în nişte canale frontale ale unor cuţite 5rotirea inelului 2 în vederea reglării realizându-se cu ajutorul unei tije 12 articulată cu o tijă 10 filetatăşi, respectiv, cu cel al unei piuliţe 9 deacţionare. Revendicări: 2 Figuri: 2 57 Invenţia se referă la o roată abrazivă pentru tăiere şi şlefuire cu liant de răşină şiarmată cu reţeledefibră de sticlă, în care materialul abraziv se încorporează sub formă de fragmente.

pierdere în greutate pentru băiat de 10 ani

Roata conform invenţiei conţine o parte de abraziv sub formă de fragmente abrazive, obţinute prin tratarea la rece a resturilor de roţi deşlefuire cu liant de răşină, prin operaţia mecanică, uscată, de sfărâmare, cernere şi aerare. Revendicări: 2 Fig. Şurubelniţa conform invenţiei cuprinde un corp 6 în care este fixată oparte 8 metalică, terminată cu un capăt inferior profilat şi care este străbătut de către o tijă 9 lungă, care, la rândul ei, în afara capului 6este în legătură, superior, cu o ciupercă 7iar inferior, cu un suport 5 superior, acestea din urmă şi un suport 2 inferior fiind dispuse pe partea 8 metalică, de suporturi 5 şi 2 fiind solidarizat un arc 3de suportul 5 superior fiind agăţate nişte lamele 4 profilate, care străbat suportul 2 inferior, acesta din urmă având un orificiu central profilat, din care poate pătrunde partea superioară a capătului inferior profilat, al părţii 8 metalice.

Ion Ghica nr. Modifications dans le statut Erratum. Prima literă din clasă este simbolul unei secţiuni a clasificării internaţionale a cererilor de brevet. Semnificaţia acestor simboluri este cea conferită de clasificarea internaţională, astfel: A - Necesităţi curente ale vieţii B - Tehnici industriale diverse.

Ferăstrăul conform invenţiei este prevăzut cu un cărucior mobil, care are în compunere un schelet 21 metalic, care, cu ajutorul unor role 25 şial unor contrarole 26se deplasează pe o cale 32 de rulare, căruciorul mobil purtând un subansamblu de întindere şi reglare a pânzei tăietoare, şi un subansamblu pentru avans mecanic la tăiere. Materialul conform invenţiei este un laminat dintre un suport textil din fibre poliacrilonitrilice termostabilizate, sub formă de ţesătură, tricot sau neţesut, şi o folie de polietilentereftalat aluminizată pe unasaupeambelefeţe, lipită pe suportul textil cu un adeziv ignifugat cu trioxid de stibiu.

Instalaţia pentru aplicarea procedeului, conform invenţiei, cuprinde un aglomerator 50 în legătură cu care este montată, prin intermediul unei punţi 60 de uscare a materialului aglomerat şi prin cel al unei site 65 în formă de tambur, o sită 70 cubareşi nişte subansambluri 55 de aspirare, materialul concasat fiind trecut printr-un subansamblu 30 de cernere sub acţiunea unui curent de aer, omogenizarea materialului fiind făcută într-un siloz 40 tampon care comunică cu aglomeratorul Suportul conform invenţiei este alcătuit dintr-un corp 1 prevăzut cu o bandă 2 adezivă, care permite fixarea de o masă de lucru şi prinderea, cu ajutorul unor clame 3 elastice, a diferite tipuri de instrumentedescris.

grăsimea superioare cum să - Pooping-ul te face de multe ori să slăbești

Revendicări: 1 Figuri: 1 Revendicări: 37 Figuri: 11 Fig. Dispozitivul conform invenţiei este alcătuit dintr-un braţ 1 prevăzut la realizați pierderea în greutate woodbridge va capăt cu un vârf 2 metalic, fixat în centrul de simetrie al cercurilor de trasat, şidinnişte braţe 3, 4 şi 5 îmbinate între ele şicu celălalt braţ 1cu posibilitate de reglare pierde greutatea fupa unghiului dintre ele, prin intermediul unei articulaţii 6şi prevăzute inferior cu câte un manşon 7 elastic, în care se fixează instrumentul de trasare a cercurilor.

Roata conform invenţiei este formată dintr-o roată motoare propriu-zisă Acare, prin asamblare cu un cerc de siguranţă 1închid în interiorul lor un manşon de cauciuc 2 şio jantă Bdiametrul exterior al manşonului de cauciuc 2 fiind mai mic cu mm decât diametrul interior al jantei Brealizând astfel independenţa între roata motoare A şi janta b în care este montat pneul, astfel încât acesta din urmă devine intermediar între roata motoare A şi sol,rulândîninterioruljantei b şi excluzând frecarea roţii motoare A cu solul.

Revendicări: 9 Figuri: 3 Revendicări: 1 Figuri: 1 Fig. Banda de rulare, conform invenţiei, prezintă un profil alcătuit dintr-o bandă centrală continuă 1nişte şiruri de elemente în relief în direcţie circumferenţială 6 şi 6' şi nişte şiruri de elemente într-o zonă de umăr 7 şi 7'separate între ele de nişte canale circumferenţiale continue 3, 3', 4 şi 4'formate din nişte segmente a, a', b şi b' înclinate faţă de planul ecuatorial O-O la unghiuri cuprinse între 6 şi 12 şi, respectiv, între 15 şi 25, şi nişte canale transversale formate din mai multe segmente c, c', d, d', e, e', f şi f' acăror înclinaţie este diferită faţă de meridian, ceea ce face ca baricentrele G şi G' elementelor 6 şi 6' şi baricentrele H şi H' celelalte elemente 7 şi 7' să nu se situeze pe acelaşi meridian, nişte lamele fiind amplasate în direcţie realizați pierderea în greutate woodbridge va pe elementele 6 şi 6' şi 7 şi 7'dar nefiind paralele cu muchiile acestora.

Sifonul conform invenţiei este prevăzut cu o butelie 1 din material plastic, transparent, rezistent la presiune, introdusă într-un tub 12 din tablă de aluminiu, cu decupaje geometrice sau florale.

  1. Rita Stinga (ritastinga) - Profile | Pinterest
  2. Empire pierdere în greutate tulsa
  3. BULETIN OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - PDF Téléchargement Gratuit
  4. Cum scapi de depozitele de grăsime de la nivelul brațelor Pooping-ul te face de multe ori să slăbești.
  5. Cum să pierdeți în greutate rapid de 40 kg
  6. Războiul Civil Englez - Wikipedia
  7. Calaméo - Revista FEED BACK nr ,

In partea inferioară, butelia 1 areînşurubată ovalvă metalică 2compusă dintr-un corp metalic 1 inoxidabil, cu filet exterior, nişte caneluri 10 concave interioare, dispuse între ele la distanţe egale pe circumferinţa interioară avalvei 2 şi dintr-un piston 3 din metal cu tijă.

Pistonul 3 are,laparteasainferioară, o garnitură din cauciuc şiestemenţinut în poziţia normal închis cu ajutorul unui arc de compresiune 5. Pistonul 3 este ghidat în timpul funcţionării de o rondelă deghidaje 6 din material plastic, prevăzută cu niştedecupaje pentru trecerea băuturii care se îmbuteliază.

tish williams coordonator de pierdere în greutate

Sifonul conform invenţiei mai are un pahar 5 pentru băut, înşurubat şi sigilat, după îmbutelierea parţială a sifonului pe un guler colorat 7aplicat cu adeziv în partea superioară a buteliei 1 sifonului.

Temperatura optimă la care trebuie consumată băutura alimentară preferată este indicată de un termometru 14 etalonat şi marcat de fabrica de băuturi cu un inel 15 din material plastic colorat. Revendicări: 1 Figuri: 4 21 A 21 A Fig. Procedeul de prelucrare a pastei sulfatate, conform invenţiei, constă în aceea că pasta sulfatată, separată în prealabil de fracţia grobă - grile, borne, conexiuni, separatori din PVC - din deşeurile de acumulatori, se prelucrează prin solubilizare alcalină, cu obţinerea de soluţii bogate în ionul de plumb, urmată de reprecipitarea sulfatului de plumb din acestea cu acid sulfuric diluat, recuperat din acumulatorii uzaţi, şi transformarea sulfatului neutru de plumb în sulfat tribazic de plumb, în mediu amoniacal.

Revendicări: 1 Figuri: 1 C 07 D 21 C -C cicloalchil-c A C4alchil, sau în care cele două grupări R2 şi R 3, împreună cu atomul de carbon la care sunt legaţi, formează un inel carbociclic cu trei până la opt membri; R este realizați pierderea în greutate woodbridge va sau C -C alchil; R este hidrogen; C -C alchil sau fenil, care este nesubstituit sau 1 6 poate fi substituit cu halogen, nitro, C -C alchil, C -C ha logenoalchil, C -C alcoxi sau C -C tioalchil; şi R esteo grupare G: în care R7şi R8reprezintă, independent unul faţă de celălalt, hidrogen sau C1-C6 alchil; p este numărul zero sau unu; şir9,r10 şir11 în mod independent unul faţă de celălalt sunt hidrogen, C1-C6 alchil, C1-C6 haloalchil, C3-C6alchenil, C3-C6 alchinil, C1-C6 alcoxi, C3-C6 alcheniloxi, C3-C6 alchiniloxi, C1-C6 tioalchil, halogen sau nitro.

Compuşii conform invenţiei pot fi utilizaţi înpro- tecţia culturilor, de exemplu, faţă de afecţiunile fungice.

cum să ardeți grăsimea fără greutăți

Procedeul conform invenţiei constă în dizolvarea - cis-6 s -fenil- 5 R - [4- 2- pirolidinetoxi fenil]-tetrahidronaftalenol, racemic sau parţial îmbogăţit optic, în etanol apos la fierbere, pentru a se obţine o soluţie la care se adaugă o cantitate echimolară de acid D-tartric dizolvat în etanol apos, urmată de răcirea acesteia şi colectarea produsului format.

Rom Re Ro Munteanu S. Procedeul conform invenţiei cuprinde etapele de: i policondensare a unui derivat sau a unui amestec de derivaţi fenolici cu formaldehida, la un raport molar cuprins între 0, Procedeul conform invenţiei constă în aceea că se realizează protecţia penicilin-sulfoxidului prin sililare cu N,N-bis trimetilsilil uree preparat in situ, dinureeşi hexametildisilazan, în toluen, în prezenţa unor catalizatori de transfer interfazic, din clasa sărurilor cuaternare de amoniu, adăugaţi în proporţie de 0, Revendicări: 1 57 Invenţia se referă la o emulsie bituminoasă, aplicabilă la rece, pentru hidroizolaţii, protecţii anticorosive a metalelor etc.

Ceproplast S. Procedeul conform invenţiei constă în fracţionarea benzinei de distilaţie primară, în vederea îndepărtării componentelor C 5, hidrofinare catalitică a benzinei depentanizate, stabilirea punctului iniţial de distilare prin fracţionare, al sortimentului de solvent industrial, stabilizarea punctului final de distilare prin fracţionare şi obţinerea acestuia ca produs de vîrf şi, după caz, rafinarea acidă cu acid sulfuric a unor fracţiuni, pentru îndepărtarea avansată a hidrocarburilor aromatice.

Instalaţia conform invenţiei este alcătuită dintr-o coloană 1 de distilare, în care materia primă este supusă depentanizării, o coloană 2 în care produsul hidrofinat este supus fracţionării, produsul de blaz al coloanei 2 fiind supus unei operaţiuni de distilare pe o coloană 3obţinîndu-se ca produs de vîrf solventul industrial.

Stabilitatea compoziţiilor apoase de înmuiere, conform invenţiei, bazate pe un amestec de amidoamină, cum ar fi bis amidoetil seu hidroxietilamină şi un diester cuaternar de înmuiere, cum realizați pierderea în greutate woodbridge va fi N-metil, N,N,N-trietanolamină di-seu sare cuaternară de amoniu, este îmbunătăţită prin includerea în compoziţie a cel puţin unui ester de acid gras sau de alcool gras, cum ar fi monostearatul de glicerol.

Invenţia se mai referă la metode de înmuiere a produselor cu o cantitate eficientă din compoziţiile conform invenţiei. De asemenea, invenţia se referă la un procedeu pentru prepararea unei compoziţii detergente, conform invenţiei, realizați pierderea în greutate woodbridge va să menţină o viscozitate substanţial constantă la depozitare la temperatura camerei, pentru o perioadă de cel puţin patru săptămâni.

Procedeul conform invenţiei constă în adăugarea, la vin, a unor manoproteine extrase din pereţii celulari ai drojdiilor, prin digestie enzimatică. Invenţia se mai referă la un procedeu de extracţie a manoproteinelor prin digestia enzimatică a drojdiilor - pentru utilizarea lor la tratamentul conform invenţiei - şi la manoproteina obţinută.

Revendicări: 8 Figuri: 9 57 Invenţia se referă la tulpini şi proteine cu efect pesticid, la compoziţii care le conţin şi la metode de utilizare a tulpinilor, proteinelor şi genelor, pentru controlul şi combaterea dăunătorilor.

Tulpinile conform invenţiei sunt tulpini Bacillus, care sunt capabile să producă proteine cu efect pesticid în timpul creşterii lor vegetative. Revendicări: 10 Figuri: 1 57 Invenţia se referă la un procedeu şi laoinstalaţie pentru curăţirea ţevilor, cum ar fi, de exemplu, cele folosite la fabricarea tuburilor termice.

Procedeul conform invenţiei cuprinde degresarea şi decaparea interioară a unor ţevi dispuse înclinat, supuse curăţirii în vid, ţevile fiind umplute de jos spre în sus cu reactanţi care sunt vehiculaţi prin vidare, după carearelocospălare cu alcool etilic care condensează pelicular, încălzind ţevile, şi apoi ţevile sunt depozitate în poziţie verticală, uscarea producându-se prin evaporarea peliculei de alcool etilic. Instalaţia conform invenţiei, pentru aplicarea procedeului, cuprinde un recipient 3 pentru depozitarea şi încălzirea alcoolului etilic, un alt recipient 4 pentru colectarea alcoolului etilic uzat, o pompă 5 de realizați pierderea în greutate woodbridge va, cuplată la un rezervor 6 de vid, un recipient 2 pentru depozitarea soluţiei de decapare a unor ţevi 8 supuse curăţirii şi, respectiv, o baterie 9 de robinete racordate la dispozitive 7.

Inchiriere-auto - grăsimea superioare cum să cel mai bun arzător de grăsimi care funcționează

Procedeul conform invenţiei constă în tratarea unui fir din relon monofilament, prin spălare cu apă sterilă sau dezinfectant, clătire, rebobinare pe un suport textil, cu obţinerea unor bobine mici, sterilizare prin: fierbere, tratare cu etilen oxid sau cu radiaţii gamma şipăstrare în alcool sanitar.

Firul conform invenţiei prezintă caracteristici fizico-mecanice foarte buneşi este perfect tolerat de organism. Revendicări: 5 57 Invenţia se referă la structuri de perete, pentru locuinţe sau alte construcţii, şi la noi componente pentru acestea.

Structura de perete izolat, conform invenţiei, este formată cu extruziuni termoplaste verticale, legate împreună într-un rând, cu extruziunile prezentând un rând de compartimente 15, cum pot să ard grăsimea interioară a coapsei şi 30 adaptate să primească beton 39care se extind pe lungimea structurii de perete, şi un rând de compartimente 16, 23 şi 33 care conţin sau sunt adaptate să conţină un material izolant 38 şi care se extind, de asemenea, pe lungimea peretelui, alături realizați pierderea în greutate woodbridge va paralel cu rândul de compartimente 15, 22 şi 30 pentru primirea betonului sunt umplute cu beton 39iar compartimentele 16, 23 şi 33 sunt umplute cu o izolaţie 38aceasta din urmă din compartimentele 16, 23 şi 33 menţionate fiind poziţionată pentru a bloca transferul de căldură prin perete.

Componentele sau unităţile de for- mareapereţilor, pentru structura de perete, sunt consti- tuite în forma pierderea în greutate partea 2 extruziuni termoplaste tubulare, alungite, care au nişte pereţi interni 12, 13, 14, 21, 29 şi 32 pentru a asigura compartimentele 15, 16, 22, 23, 30 şi 33 necesare la primirea betonului 39 şi a izolaţiei Scara conform invenţiei este alcătuită din două scaune 1 şi 2 de bază, îmbinate la partea superioară prin intermediul a două brăţări 3 cu posibilitate de rabatare una faţă de cealaltă, sub brăţară 3 fiind montată o platformă 9 rabatabilă care, prin poziţionare corespunzătoare, poate constitui o ultimă treaptă ascării sau spătar, sub aceasta fiind montată oaltă treaptă ascării, alcătuită dintr-o ramă 5 montată cu posibilitate de rotire în jurul unei bare 8 transversale, blocarea în poziţia dorită fiind făcută cu nişte cârlige 17iar în interiorul ramei 1 putând glisa un parapet 16 care este fixat în poziţia de lucru cu ajutorul unui şurub 7.

Revendicări: 1 Figuri: 1 57 Sigiliul conform invenţiei este compus dintr-un dop 1 prevăzut la interior cu un filet care este în legătură,la extremitatea dinspre zona cavităţii, cu un inel 2 de siguranţă, dopul 1 înfiletându-se pe un dop 3 portsigiliu, filetat exterior, la baza filetului găsindu-se nişte umeri 4 de limitare şi blocare a inelului de siguranţă 2care, la rândul lui, conţine şi el, pe partea interioară, nişte umeri de blocare de tipul celor cunoscuţi la vasele sau sticlele care conţin lichide, dopul 3 portsigiliu având o cavitate, la interior, cu pereţii transparenţi, în care se introduce o emblemă 5 care conţine însemnele utilizatorului, iar prin intermediul unui fir 6 din nylon,care este solidar cu dopul realizați pierderea în greutate woodbridge va cu dopul 3 portsigiliu, se face legătura cu părţile active ale spaţiului sau incintei care urmează a fi sigilată.

Joncţiunea conform invenţiei are profilul în lung al îmbinării, constituit din nişte zone! Revendicări: 1 Figuri: 5 Fig.

La sfârşitulcurseidead- 4astfel încât grila 2 esteprinsă în mijloc, între gea- misie, excedentul de aer este eliminat prin evacuare liberă muri 3 şi 4tot acest ansamblu fiind montat în realizați pierderea în greutate woodbridge va într-un colector de evacuare 7printr-o supapă de evauşii sau realizați pierderea în greutate woodbridge va 1 cu ajutorul unor stinghii 5 din cuare 5comandată de o camă suplimentară f depeun lemn, plastic sau metal.

Revendicări: 1 Revendicări: 2 Figuri: 2 Figuri: 5 Fig. Circuitul convederea creşterii randamentului, scăderii consumului de form invenţiei este constituit dintr-un comparator de combustibil şi reducerii noxelor din gazele de ardere.