Eco slim hivatalos oldal


И наконец, выключив пульт, опустила голову на стол, проплакала несколько минут и уснула. Арчи разбудил ее через четыре часа и сказал, что пора возвращаться домой. Было темно. Повозка остановилась на площади десять минут назад, но Николь не хотела выходить. Арчи стоял возле .

Přečtěte si návod k použití a věnujte pozornost těmto symbolům. Důležité bezpečnostní pokyny pro všechny nabíječky Před použitím nabíječky si přečtěte všechny pokyny a varovné symboly na nabíječce, akumulátoru a výrobku.

Black Latte cât de repede funcționează

Zabraňte vniknutí kapaliny dovnitř nabíječky. Může dojít k úrazu elektrickým proudem. Chcete-li snížit riziko zranění, používejte pouze akumulátory Facom. Jiné typy akumulátorů mohou prasknout a způsobit poranění osob a poškození. Cizorodé materiály vodivé povahy, jako je například prach z broušení, špony, drátky, hliníkové fólie nebo jakékoliv nahromadění kovových částic, by neměly vniknout do prostoru pro baterii.

Není-li vložen akumulátor, vždy odpojte nabíječku od elektrické sítě.

Important point while taking EcoSlim Product

Před čištěním nabíječku odpojte. Nabíječka a akumulátor jsou speciálně navrženy tak, aby byly kompatibilní. Jakékoli jiné použití může mít za následek riziko požáru, úrazu nebo usmrcení elektrickým proudem.

Во сне Николь как будто бы заметила человеческий силуэт в лесу позади трех октопауков и позвала: - Элли, это. Элли.

Nevystavujte nabíječku dešti ani sněhu. Při vytahování ze zásuvky uchopte zástrčku, nikoli kabel. Tím se sníží riziko poškození zástrčky a napájecího kabelu. Ujistěte se, že kabel je umístěn tak, aby se po něm nešlapalo, nezakopli jste o něj ani nebyl jinak poškozen či namáhán.

Nepoužívejte prodlužovací kabel, pokud to není nezbytně nutné. Použití nesprávného prodlužovacího kabelu by mohlo vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo usmrcení. Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní použití.

De ce nu!? Ciocolata nu fie incluse Black Latte în dieta de produse alimentare de sex feminin, dar nu este o excepție! Știați că ciocolata neagra este moderație consuma un efect pozitiv asupra functiei cardiace?

Použití kabelu pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem. Nepoužívejte nabíječku s poškozeným kabelem či zástrčkou - nechte okamžitě vyměnit. Eco slim hivatalos oldal nabíječku, došlo-li k prudkému nárazu, pádu nebo jinému poškození.

eco slim hivatalos oldal cum să pierdeți greutatea cu o ileostomie

Odneste ji do autorizovaného servisního střediska. Nerozebírejte nabíječku. Pokud je vyžadován servis nebo oprava odneste ji do autorizovaného servisního střediska. Nesprávná montáž může vést k úrazu elektrickým proudem, usmrcení elektrickým proudem nebo požáru.

Bine ați venit la Scribd!

V případě poškození napájecího kabelu musí být kabel ihned vyměněn u výrobce, servisního zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí. Při čištění odpojte nabíječku ze zásuvky. Tím se sníží riziko úrazu elektrickým proudem.

eco slim hivatalos oldal pierde greutatea cu cactusul

Vyjmutí baterie toto riziko nesníží. NIKDY se nepokoušejte spojit 2 nabíječky dohromady. Nabíječka je určena pro použití se standardním napětím V. Nepokoušejte se používat jiné napětí.

Toto ustanovení se nevztahuje na automobilovou nabíječku. CH obr. Tato nabíječka nevyžaduje žádnou úpravu a je navržena pro co nejjednodušší obsluhu. Jednoduše umístěte akumulátor do zapojené nabíječky a akumulátor se bude automaticky nabíjet. V tabulce na konci tohoto návodu zjistěte kompatibilitu nabíječek a akumulátorů.

Tyto nabíječky a akumulátory jsou profesionální nářadí. Nezkušení uživatelé tohoto nářadí vyžadují dohled. Tento výrobek není určen pro používání osobami včetně dětíkteré trpí úbytkem fyzických, smyslových nebo duševních schopností nebo nedostatkem zkušeností, znalostí či dovedností, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost.

Děti by si nikdy neměly hrát s tímto výrobkem. Elektrická bezpečnost Elektromotor je určen pouze pro jedno napětí. Vždy zkontrolujte, eco slim hivatalos oldal napětí akumulátoru odpovídá napětí na výkonovém štítku. Také se ujistěte, že napětí vaší nabíječky odpovídá parametrům vaší sítě.

eco slim hivatalos oldal pierde greutatea în jumătate de an

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen speciálně připraveným kabelem, který je k dispozici přes servisní organizaci FACOM. Výměna síťové zástrčky Velká Británie a Irsko Pokud je nutná instalace nové síťové zástrčky: Bezpečně zlikvidujte starou zástrčku. Připojte hnědý vodič ke svorce pod napětím na nové zástrčce. Modrý vodič připojte k nulové svorce.

Installation Manual TRXXL Ru SL Hu PL

Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitní zástrčkou. Doporučovaná pojistka: 3 A. Použití prodlužovacího kabelu Prodlužovací kabel by neměl být používán, pokud to není nezbytně nutné. Používejte schválený prodlužovací kabel vhodný pro příkon vaší nabíječky. Minimální průřez vodiče je 1 mm 2 ; maximální délka je 30 m. Při použití role kabelu vždy vytočte celou délku kabelu. Důležité bezpečnostní pokyny pro všechny akumulátory Při objednávání náhradních akumulátorů uveďte katalogové číslo a napětí.

Akumulátor není při dodání zcela nabitý. Před použitím akumulátoru a nabíječky si přečtěte níže uvedené bezpečnostní pokyny. Při nabíjení postupujte podle uvedených pokynů. Vložení nebo vyjmutí akumulátoru z nabíječky může způsobit vznícení prachu nebo výparů. Nepokoušejte se o násilné zasunutí akumulátoru do nabíječky.

Gradinita Arlechin

Nestříkejte na nářadí, ani je neponořujte do vody či jiných kapalin. Neskladujte a nepoužívejte nářadí a akumulátory na místech, kde může teplota dosáhnout nebo překročit 40 C F například venkovní kůlny nebo kovové budovy v létě.

Pro dosažení nejlepších výsledků musí být akumulátor před použitím plně nabitý.

eco slim hivatalos oldal pierdere în greutate retreat de sănătate sydney

Pokud je pouzdro akumulátoru prasklé nebo poškozené, nevkládejte jej do nabíječky. Akumulátor nerozbíjejte, nepouštějte na zem ani nepoškozujte. Nepoužívejte akumulátor ani nabíječku, pokud byly vystaveny velkému úderu či došlo k jejich pádu, přejetí nebo poškození například propíchnutí hřebíkem, úder kladivem nebo šlápnutí.

eastern-imobiliare.ro eastern-imobiliare.ro PDF Free Download

Poškozené akumulátory by měly být vráceny do servisního centra k recyklaci. VÝSTRAHA: Přeprava akumulátoru může způsobit požár, pokud se póly akumulátoru dostanou do kontaktu s vodivými materiály, jako jsou klíče, mince, ruční nářadí a podobně.

Některé nástroje s velkými akumulátory stojí přímo na baterii, ale může dojít k jejich převržení. Zvláštní bezpečnostní pokyny pro lithium-iontové akumulátory li-ion Nespalujte akumulátory, i když jsou vážně poškozeny nebo zcela opotřebovány. Akumulátor může v ohni explodovat. Při spalování lithium-iontových akumulátorů vznikají toxické výpary a látky. Dostane-li se obsah akumulátoru do styku s pokožkou, okamžitě zasažené místo omyjte mýdlem a vodou.

Pokud se vám kapalina z akumulátoru dostane do očí, vyplachujte otevřené oči vodou po dobu 15 minut nebo dokud podráždění neustane. Je-li nutné lékařské sfaturi naturale pentru a pierde grasimea, elektrolyt se skládá ze směsi tekutých organických uhličitanů a solí lithia.

Obsah otevřených článků akumulátoru může způsobit podráždění dýchacích cest.

eco slim hivatalos oldal cum să vizați pierderea de grăsime

Dbejte na přívod čerstvého vzduchu. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina z baterie se může vznítit, pokud je vystavena jiskrám a plameni.

Nabíječky Tato nabíječka nevyžaduje žádnou úpravu a je navržena pro co nejjednodušší obsluhu. F Postup výměny obr. Před eco slim hivatalos oldal akumulátoru zapojte nabíječku do zásuvky elektrické sítě.

  1. "Да, Николь", - отвечал .
  2. Black Latte arătos pierderea de excesul de greutate – Gradinita Arlechin
  3. Cum să verificați pierderea de grăsime corporală
  4. Она потерла .

Vložte akumulátor F do nabíječky, jak je znázorněno na obr. Červený indikátor nabíjení začne blikat a indikuje, že nabíjení začalo. Ukončení nabíjení bude indikováno červeným indikátorem, které zůstane svítit.

Încărcat de

Akumulátor je plně nabitý a může být eco slim hivatalos oldal nebo zůstat v nabíječce. Problémy jsou indikovány rychle blikajícím červeným světlem. Pokud k tomu dojde, znovu vložte akumulátor do nabíječky. Pokud problém přetrvává, zkuste použít jiný akumulátor a zjistěte, zda je nabíječka v pořádku.

Pokud se nový akumulátor správně nabíjí, původní akumulátor je vadný a měl by být vrácen do servisního střediska nebo jiného sběrného místa eco slim hivatalos oldal recyklaci. Pokud nový akumulátor vyvolá stejnou poruchu jako původní, nechejte nabíječku přezkoušet v autorizovaném servisu. Prodleva pro vychladnutí Pokud nabíječka detekuje, že je akumulátor příliš horký nebo chladný, automaticky přeruší nabíjení, dokud akumulátor opět nedosáhne požadované teploty.

Nabíječka se poté automaticky přepne do režimu dobíjení. Tato funkce umožňuje maximální prodloužení životnosti akumulátoru.

Při eco slim hivatalos oldal elektronického systému ochrany se nástroj automaticky vypne. Pokud k tomu dojde, umístěte akumulátor na nabíječku, dokud nebude plně nabitý. Chladný akumulátor se nabíjí přibližně poloviční rychlostí oproti teplému akumulátoru.